Kravinkallnng

Kunder tycker

Kravinkallningskurs


Något av det viktigaste när man har hund är en fungerande inkallning.

Trots detta är det väldigt få som alltid kan ha sin hund lös och med säkerhet veta att den kommer när man ropar!

Den här kursen är till för dig som vill kunna kalla in din hund även i "svåra" situationer.


Förkunskapskrav: Allmänlydnadskursen och/eller att du har en god kontakt med din hund

och lätt kan kalla in den i störningsfria situationer.


För att gå kursen krävs att du har tid att träna mellan kurstillfällena!

Kurskostnad: 1800:-

max 6 deltagare


Kurserna går varannan vecka.

6 x 1,5 timmar


Kursstart: Måndagen den 18 mars 17:30-19:00

Kursen går jämna veckor.

Fullbokad!


Kursstart: Tisdagen 23 april 17:30-19:00

Kursen går ojämna veckor fem gånger och jämn vecka gång sex (25 juni).

Fullbokad!


Nästa start blir i slutet av sommaren/början av hösten.


Instruktör: Git Jering


Kursen kräver tillgång till bil och att hunden klarar att sitta och vänta på sin tur i den.Ditt namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

Hundras:


Anmäl här

Alfa Hundcenter  Däckvägen 1, 443 61 Stenkullen  073-934 30 12  git@alfahundcenter.se