Anne-Marie Folkesson


Anne-Marie Folkesson


Lite om mig:
Jag tror att jag genom mitt hundintresse blivit både en bättre och lyckligare människa. Hunden har tränat mig i kommunikation och lyhördhet på ett djupare plan. Jag har lärt mig att styra mina beteenden för att hunden ska bli tryggare, gladare och mer samarbetsvillig.

Jag har alltid varit intresserad av både pedagogik och psykologi och steget från att träna egna hundar till att bli instruktör och lärare i Brukshundklubben var därför givet tidigt i livet. Genom att vara instruktör och lärare kombinerar jag mina intressen.

Jag tävlar med mina hundar. Det innebär att jag kan utvärdera min träning och bli bättre. Genom att bli bättre förfinas mina träningsmetoder. För att bli bättre behöver jag vara skärpt på mina egna beteenden, mina attityder, tankar och känslor. Framgång bygger i stor utsträckning på att hunden upplever mig tillitsfull och trovärdig och detta grundas i mina känslor. Framgång handlar dock om så mycket mer än tävling. Lyckan när hunden upphör att t ex jaga en hare när jag ropar, slår alla tävlingsresultat!

Det handlar om kommunikation
All utbildning jag bedriver grundas på relation mellan människa och hund. Det bygger till stor del på kommunikation med kropp och röst och att hunden känner tillit. Därifrån utvecklas samarbete och lydnad med hjälp av belöningar som hunden gillar. Det är också viktigt att dra gränser vad hunden får göra och inte får göra. Att vara hundägare innebär ett stort ansvar där ägaren kan styra hunden.

Pedagogik
Min pedagogik utgår från coaching både i individuell träning och kurser. Vi klargör vad du vill uppnå, jag hjälper dig att hitta verktyg och teknik. Sedan får du återkoppling på ditt arbete med hunden. Du behöver vara beredd på att avsätta tid och engagemang om du vill uppnå resultat.


Några fakta om mig:

  • Välmeriterad med egen hund inom lydnad, rallylydnad och brukssporten.
  • Haft schäfer i många år, numera kelpie.
  • Varit administrativt utbildningsansvarig för hundägarutbildning på Svenska Brukshundklubbens centralförbund och därigenom samverkat med många av landets auktoriteter.
  • SBK Instruktör, SBK Lärare, SBK coach.
  • Samtalscoach via Humanonva.
  • NLP coach Coach2Coach.


Några vanliga ledord i utvärderingar: engagerad, lyhörd, entusiastisk och kompetent.


Nu har jag nyligen flyttat från Stockholm till Lerum och startat ett samarbete med Alfa Hundcenter.