Individuell kurs och coaching valp

Individuell kurs och coaching
För hundägare och familj


Har du en valp som du vill utbilda till en lydig hund?
Föredrar du att få individuell återkoppling på din träning och att välja tider som passar dig t ex morgon, förmiddag eftermiddag eller kväll?


Om så önskas är även hela familjen välkommen att följa med utan extra kostnad.

Tillsammans lägger vi upp en utbildningsplan utifrån vad du vill uppnå med din hund. Vi arbetar med att träna de grunder som ger en hållbar lydnad i vardagen. Vill du inrikta dig mot någon tävlingsgren går det förstås också bra.


Under en timmes individuell träning och coaching når hundägare vanligtvis betydligt längre än under ett kurstillfälle med sex deltagare där instruktören behöver dela sin uppmärksamhet på alla.


Genom att teckna dig för fem gångers utbildning á 1 timme t ex var fjortonde dag, når du en kontinuitet i din träning. Blir du förhindrad vid ett bokat tillfälle ombokas det. Du förlorar det inte.


Ett grundpaket på fem gånger kan exempelvis innehålla:


 • Relation mellan dig och din hund-Grundprinciper för relation mellan hund och människa.
 • Lek och samarbete
  • Hur du leker med din hund och hur du väcker samarbetslust?
 • Kommunikation och kroppsspråk
  • Hur du utifrån dina kroppssignaler, beteenden och rörelser skapar kommunikation. Vanligtvis är vi omedvetna om hur vi agerar. I utbildningen får du återkoppling på din kommunikation med hunden och hur den kan utvecklas.
 • Att dra gränser, hunden kan inte få göra vad den vill
  • Hur du utifrån samarbete också sätter gränser och lär hunden att bryta oönskade beteenden.
 • Inlärning av ord. Vilka ord vill du styra din hund med? För att uppnå lydnad behöver hunden lära sig koppla ord till beteenden, eller konsekvenser.
  • Exempel på ord vi övar är: bra, varsågod, nej, hit, sitt mm.

Instruktör: Anne-Marie Folkesson
Kostnad: 3750 kr 5 träffar.
Det finns även möjlighet att boka en timme åt gången 800:- per tillfälle.

Anmälan och tidsbokning görs direkt till Anne-Marie antingen på mail info@amhund.se eller via telefon 0706-291590


Välkomna!