Old but Gold

Old but Gold


Kursen är främst tänkt för den pensionerade tävlingshunden som minst fyllt åtta år eller varit tvungen att avsluta karriären tidigare på grund av t.ex. skada.
Kan vara vilka före detta tävlingshundar som helst Bruks, IGP, Lydnad, Agility, Jakt, Racing eller annat.

Inspirationen till kursen kommer från den nya sporten från USA; Trick Dog och min egen lust att alltid låta även äldre hundar få ha roligt och lära nytt.

Tack vare kursupplägget kan du och din hund fortsätta utmana er på helt individanpassad nivå och i egen takt. Fortsatt inlärning hela livet gör även att hunden mår bra och precis som hos oss människor håller det hjärnan i trim livet ut.

Antingen går ni kursen enbart för att ha kul ihop en kväll i veckan eller så tar ni det som en utmaning! 10 nyinlärda förmågor (av instruktören godkända) leder till ett Diplom och en vinst på en gratis egen träningstimme i någon av våra hallar.
Vad är det som ska läras in då? Nästan vad som helst som hunden inte kan innan.
Det kommer att finnas mängder med förslag att välja på. Och hjälp med all inlärning.
Samt mängder av material.


Kurskostnad: 1750 :-
Max 6 deltagare
6 gånger 1,5 timmar
(Kursen går ojämna veckor)

Instruktör: Git Jering (Som även utbildat sin egen hund
Trotza till  TDCH (Trick Dog Champion (USA titel))


Kurstart: Startar när tillräckligt många intresseanmälningar kommit in
Fem platser kvar!


Vid anmälan vill vi veta följande:


Ditt namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

Hundras:


Anmäl här