GDPR

GDPR


Personuppgiftshantering Alfa Hundcenter

Personuppgiftsansvarig för Alfa Hundcenter är Stenkullen Hundcenter AB.

Alfa Hundcenter använder dina personuppgifter för kommunikation med dig avseende den kurs du anmält dig till, för att hantera dina betalningar och för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.


Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För kommunikation och hantering avseende kurs sparas personuppgifterna till dess kursen är betald och avslutad plus ett år. Personuppgifter som behövs för bokföring sparas sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning. För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge det krävs enligt gällande lag.


På de kurser vi har i samarbete med Vuxenskolan behandlas dina uppgifter hos dem enligt följande:


Personuppgiftshantering Vuxenskolan

För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter.

Den finns att läsa mer om på vår hemsida www.sv.se