Antijaktkurs

Antijaktträning


Har du problem med att ha din hund lös i skogen pga. att den är intresserad av vilt?

Behöver du hjälp att hitta en lösning på problemet samt tips och råd om hur du kan träna vidare hemma.


Vi gör en relationsanalys och jobbar med inkallningsträning, avvänjning av viltintresset genom att

sänka hundens generella lust att ta upp jakten samt öka lusten att samarbeta med dig.

Förkunskapskrav: Kravinkallningskursen och/eller mycket god kontakt med hunden samt inga övriga inkallningsproblem.

Du bör t.ex. kunna kalla in din hund från lek med annan hund.


Kostnad: 700:- per tillfälle


Tidsbokning via mail git@alfahundcenter.se


Instruktör: Git Jering