Kravinkallnng

Kunder tycker

Kravinkallningskurs


Något av det viktigaste när man har hund är en fungerande inkallning.

Trots detta är det väldigt få som alltid kan ha sin hund lös och med säkerhet veta att den kommer när man ropar!

Den här kursen är till för dig som vill kunna kalla in din hund även i "svåra" situationer.


Förkunskapskrav: Allmänlydnadskursen och/eller att du har en god kontakt med din hund

och lätt kan kalla in den i störningsfria situationer.


För att gå kursen krävs att du har tid att träna mellan kurstillfällena!

Kurskostnad: 1800:- (Från augusti 1950:-)

max 6 deltagare

Kurserna går varannan vecka.

6 x 1,5 timmar

Kursstart: Tidagen den 6 april 17:30-19:00
jämna veckor.
Fullbokad!


Kursstart: Måndagen den 26 april 17:30-19:15
ojämna veckor. OBS: Fem tillfällen men längre tid per tillfälle.
Två platser kvar!


Instruktör: Git Jering


Kursen kräver tillgång till bil och att hunden klarar att sitta och vänta på sin tur i den.


OBS: Kursen är ej avbokningsbar utanför reglerna som står på hemsidan. 
(Du hittar dem under kurser)


Ditt namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

Hundras:


Anmäl här