Uppletande

Uppletande

OBS: Uppletande är en godkänd aktivitet för friskvårdsbidrag! 


En kurs för dig som vill lägga en bra grund i momentet.

Max 6 deltagare.

Kostnad: 1400:-

Instruktör: Git Jering


Kursdatum: Två lördagar 12:00-15:00 datum ej bestämt

Sex platser kvar!Ditt namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

Hundras:


Anmäl här