Kurs i SBK-specialsök (Kommande officiell gren)

Kurs i SBK-specialsök (kommande officiell gren)


Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt ifrån narkotika och sprängmedel till vägglöss, kantarell eller något annat.


På kursen kommer vi att använda oss av röd Kong Classic, eller snarare bitar av den. Vilket förmodas bli vad som kommer att användas på framtidens tävlingar. Brukshundklubbens arbete med specialsök som provform utgår från att stödja nyttjandet av specialsök inom tjänstehundsverksamheten och att erbjuda hundar och SBK medlemmar ytterligare en utvecklande och aktiverande tävlingsverksamhet.


SBK,s prov kommer i viss mån att påminna om dagens Nose Work men ska  ha ett annat syfte, i linje med ovanstående beskrivning, och komplettera verksamheten inom specialsök.

Tanken är att det ska vara en varierande och flexibel provform där miljöerna man söker i kan skifta – på samma sätt som verkligheten kan för en tjänstehund i arbete.


Specialsöket ska vara en bred och öppen verksamhet. Provet ska vara öppet både för nya intresserade hundägare som vill träna och aktivera sin hund men även vara givande för den som sysslar med specialsök tjänstemässigt. Vidare ska provet bidra till avelsarbetet genom att utvärdera hundens arbetsförmåga.

Reglerna är under uppbyggnad och tanken är att det ska vara klart 2022.


På Steg 1 kursen kommer vi att börja med att träna in hundarna på ”ämnet” Kong och sedan fortsätta med att låta dem söka i olika miljöer och ökande svårighetsgrader.

På Steg 2 kursen utökar vi svårighetsgraden och söktiden.
Med Polisens SM tävlingsprogram för narkotika hundar som vision! 

För kursen krävs att du har en åtminstone "ganska" arbetsvillig hund. 


Max 6 deltagare.

 

6 gånger 2 timmar

Kostnad: 1900:-

 

Steg 1 kurs

Kursstart: Tisdagen den 19 januari 18:00-20:00
kursen går ojämna veckor

Fullbokad!
 

För dig som redan är igång med "kongsök" men vill komma frammåt i träningen.
Steg 2 kurs

Kursstart: När tillräckligt många intresseanamälningar kommit in.

Sex platser kvar!Instruktör: Git Jering

(Jag har en ettårig utbildning inom specialsök och mångårig erfarenhet av att träna hundar på olika typer av ämnen)

 

Om kursen är fullbokad, skriv gärna upp dig som reserv.

 

 

Ditt namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

Hundras:


Anmäl här


Alfa Hundcenter  Däckvägen 1, 443 61 Stenkullen  073-934 30 12  git@alfahundcenter.se