Kurs i SBK-specialsök (Kommande officiell gren)

Kurs i specialsök  


Specialsök är ett samlingsnamn för arbete där hunden ska söka, urskilja och markera olika dofter. Det kan vara allt från narkotika, vägglöss, mögel, barkborrar, sprängmedel, kantarell mm. Specialsök är ett roligt sätt att aktivera sin hund oavsett om du vill tävla enligt SBK:s provform, ha som aktivering eller som en fortsatt yrkeskarriär inom ett tjänsteområde.
Kursen passar dig som är nyfiken, vill utvecklas och är intresserad av nosarbete, på kurserna använder vi Röd Kong Classic.


Instruktör: Emmy Landqvist

Max 6 deltagare.

6 gånger 2 timmar
Totalt: 12 timmar

Kostnad: 2200:-


Grundkurs 

Kursen är till för dig som vill lära dig grunderna och mer om Specialsök. Målet är att hunden ska hitta och söka Röd Kong Classic i olika miljöer. Kursen går varannan vecka för att du ska hinna träna mellan gångerna. Vi kommer att jobba med en hund i taget. 
Alla hundar och raser oavsett ålder är välkomna. Ta med gott godis i små bitar samt leksak.


Kursstart: Tisdagen den 8 november 18:30-20:30
Kursen går varannan vecka, ojämna veckor.
Fullbokad!


Fortsättningskurs Steg 1.
Kursen vänder sig till dig som har gått en grundkurs eller har en hund som kan söka och hitta preparat Röd Kong. På kursen försvårar och utvecklar vi gömmornas placering. Vi kommer också påbörja inlärning av markering. Kursen är både inomhus och utomhus i miljön runt omkring Alfa. Vi anpassar kursen till varje ekipage, då man kan ligga på lite olika kunskapsnivå. 


Kursstart: Tisdagen den 1 november 18:30-20:30 
Kursen går varannan vecka, jämna veckor.
Fullbokad!


Kursstart: Tisdagen den 31 januari 18:30-20:30
Kursen går varannan vecka, ojämna veckor.
Fullbokad!


Fortsättningskurs Steg 2.

Kursen vänder sig till dig som har gått fortsättning steg 1, eller motsvarande och har en hund som självständigt kan söka efter preparat Röd Kong. Vi arbetar vidare med kluriga & svårare gömmor, markeringar och sökstrategi med mera. Vi går igenom regler för specialsöksprov klass 1 och avslutar kursen med ett träningsprov. Vi anpassar kursen till varje ekipage, då man kan ligga på lite olika kunskapsnivå. Detta medför att man kan gå kursen flera gånger.


Kurstart: Tisdagar 18:30-20:30 inget datum klart i dagsläget
Sex platser kvar!


Coachgrupp Specialsök

Gruppen träffas 1 gång i månaden under tre timmar och tränar tillsammans. Vi fördjupar oss i specialsöksträningen som helhet. Vi tränar på sökstrategier, uthållighet och hittar nya sökmiljöer, träffarna kan därför komma att vara på olika ställen runt om i Lerum. Vid första tillfället går vi igenom hur du skriver kriterierplaner för att lägga upp träningen på rätt nivå i små steg. Coachgruppen kräver ett stort intresse, vi motiverar varandra och delar erfarenheter, tillsammans ”gör vi” gruppen! Du behöver ha en hund som aktivt söker och kan hitta Röd Kong Classic. Via en Facebook grupp håller vi kontakt och ger varandra inspiration mellan träffarna.


Kursstart: Inget datum klart men troligen söndagar 16:00-19:00 lämna gärna en intresseanmälan.
5 gånger

Totalt: 15 timmar
Kostnad: 2750 :-
Sex platser kvar!Vid anmälan till kurserna vill vi veta följande:


Ditt namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon:

Hundras:


Anmäl här


                                                                         Emmy


                                                                                        
                                                                                                                                                    Anna                                                                                                                                                  


Anna igen
Anna B 4
Anna B 5
Anna B 2
Anna B 7
Anna B 6