Vägbeskrivning

Vägbeskrivning


Kör E20 mot Lerum, kör av vid Kastenhovsmotet.

Från Göteborg ,sväng höger och nästa höger igen under motorvägen.


Från Alingsås sväng höger direkt.

Efter ca 0,7 km välj höger i rondellen. Följ denna väg i ca 1 km och ta sedan vänster i nästa rondell mot Gråbo.

Efter ytterligare 1 km kommer en ny rondell, fortsätt vänster mot Gråbo. Kör Gråbovägen ca 1 km. Sväng höger mot Brukshundklubb. Ta nästa till höger och efter ett par hundra meter vänster in på Däckvägen. Parkera på den bortre kortsidan av den stora gula byggnaden till höger.


Om du åker kommunalt så ta buss 525 från Lerums station och kliv av på

hållplatsen Stenkullens industriområde. Följ Tollestorpsvägen  c:a 100 meter, sväng höger in på Hunstugansväg. Efter c:a 100 meter till svänger du vänster in på Däckvägen. I den stora gula byggnaden på höger sida finns vi.


Vägbeskrivning till Apellplanen: Som ovanstående tills du svängt av från Gråbovägen mot Brukshundklubb, i nästa fyrvägskorsning svänger du vänster in på Stakebergsvägen (även det mot Brukshundsklubben). Kör c:a 500 meter parkeringen ligger på vänster sida in på en liten väg precis där häcken slutar. Kör du förbi den grå containerna har du åkt 30 meter för långt. ;-)


Du kan också gå in på www.eniro.se välj Gula

Sidorna och sedan skriver du in Alfa Hundcenter för sökning.